Vill du komma igång med Python i din undervisning, men har inte tid att gå en hel kurs? Jag har gjort ett enkelt kompendium med konkreta exempel på uppgifter du kan använda i ämnen som Svenska, Matematik, och Bild.

Kompendiet är inte allomfattande, utan mer av karaktären ”quick and dirty”.

Länk till kompendiet