Hur bör progressionen för eleverna se ut över de olika stadierna i grundskolan och upp mot gymnasiet? Här är ett exempel på hur det kan se ut. Det viktigaste är att man har en samsyn så att det man gör i de högre stadierna kan bygga vidare på det som lärs ut i de lägre.

Tänk på att det är mer än bara programmering som ska vara med i bilden, allt från källkritik till hur man skickar ett mejl.

Skellefteå tänker så här kring progression: http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=181192 (bra material med fler verktyg och lärarhandledning)

I sann delaranda har Årstaskolan lagt upp färdiga kurser med inriktning mot olika stadier och verktyg som alla kan ta del av: https://kurser.arstaskolan.se