”Idag utnämns 15 svenska lärare till Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE) och de ingår nu i det globala MIEE-nätverket med medlemmar världen över. […] Som MIEE är man en inspirationskälla till sina kollegor och andra lärare, genom att använda innovativa och digitala verktyg. Här är årets nya lärare: […] Fredrik Johansson, Knut Hahn gymnasieskola”
Microsoft.com