Skapade en introduktion till Bootstrap 4.0 till mina elever som läser kursen Webbutveckling 1, men jag tror att fler kan ha nyttan av den:

Se alla avsnitten i kursen här: