Många högstadieskolor tvingas gå över till distansundervisning på grund av Corona inför skolstarten 2021.

Här är några Quick n dirty tips du kan använda som lärare för att sysselsätta elever medan de lär sig något värdefullt.

1. Ämnesövergripande samarbete

Passa på att ta hjälp av kollegor och dela lite på arbetsbördan. Varför inte låta eleverna i ämnena Teknik och Svenska skapa sportreferatbotar eller skriva program som definierar dialekter. Här är tre roliga projekt för eleverna (och lärarna):

Skapa en sportreferatsbot med python
Skapa ett program som upptäcker vilken dialekt en text är skriven på
Testtyper – Är texten från Koranen eller Bibeln?

2. Få tid till fördjupning

Passa på att använda tiden till att fördjupa elevernas kunskaper inom områden som ni normalt inte riktigt hinner med. Här är tre bra fördjupningsuppgifter inom O365 respektive G Suite / Google Workspace samt Python för matematikundervisning.

Skapa en budget med Google Kalkylark
Lär dig Python från grunden
Färdigt material för Python i matematiken

3. Ha kul

Nu när det är svårt att upprätthålla kvalitén på undervisningen, varför inte passa på att ha lite roligt tillsammans med eleverna. Här är tre roliga projekt på nybörjarenivå som du kan sätta i händerna på eleverna men minimalt förarbete:

Skapa klassiska spelet Space Invaders med Scratch
Skapa klassiska spelet Pong med Scratch
Rita med fraktaler med Powerpoint