Microsoft Excel är en del av Office 365 och är det överlägset vanligaste kalkylprogrammet för ekonomi och budget i världen. Det användas av allt från ekonomer och forskare till projektledare och lärare. Det finns alternativ till Excel som Google sheets, Apple Numbers, Libre office Calc, m fl.

Jag har spelat in en rad föreläsningar som kan användas fritt i undervisning (även kommersiellt) med varierad svårighetsgrad och längd:

Grunderna i Excel

Överblick med Excel

Kartdiagram

Glosträning med Excel

Låsa celler i Excel

En rad korta klipp för nybörjare (Youtube Shorts)