Grundkurs i Excel

Posted on by

Microsoft Excel är en del av Office 365 och är det överlägset vanligaste kalkylprogrammet för ekonomi och budget i världen. Det användas av allt från ekonomer och forskare till projektledare och lärare. Det finns alternativ till Excel som Google sheets, Apple Numbers, Libre office Calc, m fl. Jag har spelat in en rad föreläsningar som…

Distansundervisning Programmering

Tips för distansundervisning på högstadiet

Posted on by

Många högstadieskolor tvingas gå över till distansundervisning på grund av Corona inför skolstarten 2021. Här är några Quick n dirty tips du kan använda som lärare för att sysselsätta elever medan de lär sig något värdefullt. 1. Ämnesövergripande samarbete Passa på att ta hjälp av kollegor och dela lite på arbetsbördan. Varför inte låta eleverna…

Koda i språkundervisningen

Posted on by

För att lära en dator någonting måste du själv förstå det du ska lära den först. Så om du vill skriva ett program som skriver dikter så måste du förstå hur en dikt är uppbyggd. Här är tre exempel på hur du kan använda programmering i språkundervisningen. Exemplen borde fungera i ämnen som Svenska, Engelska…