”Fredrik Johansson är nominerad bland annat för sitt arbete med att sprida kunskapen om IT i undervisningen. Han är en eldsjäl som har fått många kollegor och elever intresserade av programmering. Han söker samarbeten med andra aktörer både i näringslivet och andra skolor och använder metoden ”make, share, learn” där hans elever som en del i sitt lärande får använda delar av sin kunskap för att lära andra elever till exempel om programmering.”