Undervisar i ämnena Webbteknik, Programmering, Animation, Teknik och Gränssnittsdesign. Är informationsansvarig och håller ständigt på att utveckla Teknikprogrammet.