För att lära en dator någonting måste du själv förstå det du ska lära den först. Så om du vill skriva ett program som skriver dikter så måste du förstå hur en dikt är uppbyggd.

Här är tre exempel på hur du kan använda programmering i språkundervisningen. Exemplen borde fungera i ämnen som Svenska, Engelska och moderna språk. Programspråket som används är Python.

Spellista med alla klippen om Koda i Svenska: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcL5dfJqN6BWsI3SGlVuN2en-dHUVVUbr