Koda i språkundervisningen

Posted on by

För att lära en dator någonting måste du själv förstå det du ska lära den först. Så om du vill skriva ett program som skriver dikter så måste du förstå hur en dikt är uppbyggd. Här är tre exempel på hur du kan använda programmering i språkundervisningen. Exemplen borde fungera i ämnen som Svenska, Engelska…

Lärarhandledning i Python

Posted on by

En lärarhandledning i programspråket Python för dig som är lärare och vill börja med kodning. Handledningen innehåller grunderna i Python och är av typen ”Quick and dirty” snarare än ett stort omfångsrikt material. Handledningen innehåller även uppgifter som kan användas i ämnen som Matematik, Svenska, m fl. Det är ok att sprida materialet och använda…

Chromebookdödaren är här

Posted on by

Jag har provat HP Stream med Windows 10 S. Den står sig inte bara bra i jämförelse med en likvärdig Chromebook, den är avsevärt bättre i flera avseenden. Dessutom kostar den halva priset och ger eleverna en naturlig progression mot att använda Windows 10 i högre skolformer och i förlängningen arbetslivet. Programmering Det går utmärkt…